Posted by on 2018-09-09

Dr Danijela Vukićević objašnjava karakteristike motornog razvoja u četvrtom tromesečju.

– samostalno puzanje i sedenje
– stojeći položaj, bočni hod
– želja deteta da istražuje
– priprema za samostalno hodanje
– cipele za prohodavanje
– uključivanje deteta u dnevne aktivnosti
– vezanost za mamu
– učenje samostalnog hranjenja

Kada su u pitanju motorne aktivnosti, kraj trećeg tromesečja karakteriše samostalno puzanje i sedenje koje najveći broj dece dostiže, a jedan broj dece prelazi samostalno i u stojeći položaj, izvodi bočni hod i pokušava da se kontrolisano spusti iz stojećeg ponovo u sedeći položaj.
Kraj trećeg tromesečja karakteriše neprestana želja deteta za istraživanjem- pokušava da otvara i zatvara fioke, vrata, uspravlja se, izvod bočni hod, spušta se i ponovo penje.
Te motorne aktivnosti dete izvodi sve dok ne shvati da može da stoji samostalno bez pridržavanja i da se priprema za samostalno hodanje što je karakteristika četvrtog tromesečja.
Kada se dete uspravilo u stojeći položaj, pitanje je da li odmah treba kupovati i obuvati cipele za prohodavanje.
Savet roditeljima je da dete u kućnim uslovima uvek bude bez obuće a cipele se obuvaju kad dete ide napolje i kupuju kada dete prohoda.
Dok dete nije prohodalo, cipela služi da zaštiti stopalo od hladnoće u spoljnim uslovima.
Kada je reč o igri, dete je zainteresovano za sva dešavanja u kući i treba ga uključiti u dnevne aktivnosti i nuditi mu da ispituje što veći broj predmeta iz domaćinstva.
Dete u ovom periodu imitira dešavanja u okruženju, daje predmet na nalog i traži pohvalu roditelja.
Kada je reč o hranjenju, u ovom uzrastu dete treba pustiti da se poigra sa hranom, treba mu dati kašičicu i šolju da bi probalo da samostalno jede i pije.
Dete treba hraniti u kuhinji i poželjno je da porodica što češće obeduje zajedno kako bi dete doživljavalo hranjenje kao socijalnu interakciju i kroz imitaciju polako učilo da se hrani samostalno.

https://vodiczaroditelje.com/
http://www.vodiczaroditelje.rs/
https://www.facebook.com/Vodiczarodit...
https://twitter.com/vodic_roditelje

Baby Handling - kraj 3. i početak 4. tromesečja, prilog iz 827. emisije Vodič za roditelje

Autor
Prim. Dr Danijela Vukićević
dečji fizijatar