Posted by on 2018-09-09

Prva godina života bebe je period najintenzivnijeg rasta i razvoja. Stručnjaci su prvu godinu podelili na četiri tromesečja koja se međusobno razlikuju. Dečiji fizijatar Danijela Vukićević objašnjava važnost svakodnevnih aktivnosti sa bebom - baby handling kao priliku za podsticaj dečijeg razvoja.

- uspostavljanje komunikacije sa bebom
- dovođenje u stabilan položaj
- otvaranje šaka
- sve radnje oko bebe raditi polako
- obraćanje nežnim glasom
- nagoveštavanje radnji koje slede

Svakodnevne aktivnosti sa bebom kao što su kupanje, hranjenje ili presvlačenje mogu biti odlična prilika za stimulaciju psihomotornog razvoja.
Da bi beba u prvom tromesečju mogla da razume informacije koje joj dajete važno je da je njen položaj stabilan u odnosu na gravitaciju.
Sve radnje oko bebe, posebno u uzrastu do trećeg meseca moraju se raditi polako.
Bebi treba nagovestiti šta će se dalje raditi kada je u pitanju kretanje, uzimanje ili nošenje.
Kod bilo koje aktivnosti jako je važno sačekati da beba uspostavi kontakt očima sa roditeljem.
Bebi se treba obraćati finim, toplim glasom i sačekati njen odgovor jer se na taj način razvija socijalna interakcija i komunikacija.
Stalna komunikacija sa bebom, aktivna promena položaja, obraćanje nežnim glasom i nagoveštaj radnji koje slede, za bebu su dragocena prilika za učenje.

https://vodiczaroditelje.com/
http://www.vodiczaroditelje.rs/
https://www.facebook.com/Vodiczarodit...
https://twitter.com/vodic_roditelje

Baby Handling - Prvo tromesečje, prilog iz 831. emisije Vodič za roditelje

Autor
Prim. Dr Danijela Vukićević
dečji fizijatar