Posted by on 2018-09-09

Dečiji fizijatar dr Danijela Vukićević objašnjava kako stimulisati motorički razvoj u trećem tromesečju.

– stimulisanje deteta da se kreće korišćenjem igračaka
– kretanje po čvrstoj ravnoj podlozi
– hvatanje igračaka i prebacivanje iz jednu u drugu ruku
– razvoj hvata i fine motorike
– važnost interakcije sa detetom u ovom uzrastu
– podizanje naslona u kolicima
– prelazak u sedeći položaj

U trećem tromesečju, u periodu između 6. i 9. meseca, dete je sve više zainteresovano za kretanje i taj period je karakterističan po postepenom prelasku u sedeći četovornožni a kasnije i u stojeći položaj.
Zbog razvoja svih posturalnih mehanizama koji će bebu dovesti do samostalnog sedećeg položaja važno je omogućiti joj da se kreće po čvrstoj ravnoj podlozi okružena igračkama.
U ovom periodu dete ne treba ostavljati ispred televizora u ležaljci, nosiljci ili stolici za bebe jer ono tada nema mogućnost da promeni položaj i duže vreme je u pasivnom ležećem položaju.
Socijalna interakcija sa majkom ili osobom koja se bavi detetom u svakodnevnim aktivnostima je veoma važna.
Detetu treba dozvoliti da neprekidno bira motorne strategije koje će ga dovesti u sedeći položaj.

https://vodiczaroditelje.com/
http://www.vodiczaroditelje.rs/
https://www.facebook.com/Vodiczarodit...
https://twitter.com/vodic_roditelje

Baby handling od 6. do 9. meseca, prilog iz 826. emisije Vodič za roditelje

Autor
Prim. Dr Danijela Vukićević
dečji fizijatar