Prim. Dr Danijela Vukićević
fizijatar i subscpecijalista dečje fizijatrije

Zaposlena na Klinici za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u Beogradu.
Kao stručni konstultant radi i u ordinaciji "Leđa i vrat" u Beogradu.

 

Oblast interesovanja: Rani razvoj

Učesnik edukacija iz oblasti dijagnostike i terapije ranog razvoja (Prehtlova tehnika kvalitativne procene spontane motorike u Pisi,  u Bobat centru u Londonu seminar o ranoj dijagnostici i terapiji prevremeno rođenih beba, obuka za procenu i tretman dece sa senzornim problemima. Senzorno integrativni pristup pod rukovodstvom edukatora iz Minhenskog dečjeg centra, obuka za primenu Bayley III skale za procenu dece uzrasta do 3,5 godine, obuka za primenu Motornog profila deteta za decu uzrasta od 3-18 meseciu Groningenu).

Predavač na seminarima iz oblasti ranog razvoja u organizaciji Ministarstva zdravlja i Handicap Internationala u Crnoj Gori i pojasu Gaze, kao i na seminarima u zemlji pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i UNICEF-a.

Autor multimedijalnog izdanja:“Lako do prvih koraka - vodič za roditelje“ u saradnji sa Vodičem za roditelje.

Koautor u udžbeniku za poslediplomsku nastavu:“Cerebralna paraliza“.

Dr Vesna Stefanović Nikolić
specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Leđa i Vrat - specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Oblast interesovanja: Lečenje pokretom - savremeni koncept kineziterapijkog lečenja muskuloskeletnog sistema.

Pohađala seminare i sertifikovana iz oblasti:

- Segmentna spinalna stabilizacija dr. Pol Hodges Australia - lečenje funkcionalne nestabilnosti kičmenog stuba.
- KINETIKONTROL - Pht. Mark Comerford Australia, England - assesment and retraining of uncontrolled movement.
- Stott pilates program Moira Stott Canada - Injures and special population.
- Klinikal pilates , Atina Grcka.
- BPPV dijagnoza i lečenje - grupa predavača, Norveška.

Održala seminare iz oblasti:

- Lečenje funkcionalne nestabilnosti kičmenog stuba
- Zdravo sedenje, Togy
- Ergonomija na random mestu