Posted by on 2018-09-24

“Igra je detetov život”, napisala je Marija Montesori.

Igra se kroz vekove menjala, ali odrastanje uz igru je sa svakim novim periodom u razvoju čovečanstva dobijalo novi kvalitet baš kao i igračke. Dete od svega na šta naidje može napraviti igračku i organizovati igru, maštati, pretvarati se, dodavati, menjati pravila, uključivati druge. I sve to radi temeljno, s puno žudnje, čim ustane nastavlja tamo gde je juče stalo s novom Eureka idejom, žarom u očima, pričom, smehom. To je sistem nebrojenih mogućnosti gde deca uvek traže i učešće drugih i odraslih i dece.

Izjava da dete ima puno igračaka a ništa ga ne interesuje pokazuje nezainteresovanost okoline da se uključi u igru, prati, proširuje, raduje. Ako se dete igra samo satima, ne uključuje i ne traži nikoga, treba dobro razmisliti da li je sve u redu.

   

 

Dete svet dozivljava svim čulima:
– Vizuelno – gleda igračku baca je , pomera, lupka posmatra kako se kreće
– Taktilno – opipava teksturu, gnječi, pritiska, trese
– Oralno – stavlja je u usta
– Auditivno – lupa trese i sluša kakav zvuk proizvodi
– Proprioceptivno – podiže, spušta, odmerava masu, šutira, vuče

Ako imamo na umu ovu kompletnu laboratorijsku obradu i elaborat koji dete uradi na jednoj igrački, hajde da vidimo kako jedna igračka, ako je ponudite na pravi način može biti interesantna deci različitog uzrasta.

 

Pertinijev proizvod Pipete

Najpre netoksičan i siguran za dete.

Deca do godinu dana:
– Jake boje privlače detetovu pažnju. Pomerajte igračku u vidnom polju kada leži na ledjima i stomaku da bi je vizuelno ispratilo a potom i poseglo rukom da je uhvati
– Dete igračku hvata i stavlja u usta, prebacuje iz ruke u ruku
– Od 6. meseca može da zadrži po jednu igračku u svakoj ruci, lupka jednu o drugu
– Dete počinje da se kreće po podlozi, baca igračku po prostoru, ide za njom u svim pravcima
– Dete sedi, vadi igračke iz kutije i vraća unutra
– Razdvaja dve spojene pipete a potom pokušava i da ih sastavi
– Ubacuje pipete u flašu sa širim otvorom

Deca starija od godinu dana:
– Mogu sastavljati više pipeta jednu pored druge ili jednu na drugu
– Mogu razvrstavati pipete po bojama (pojam skupa)
– Mogu ubacivati pipete iste boje u kutiju odgovarajuće boje i naravno imenovati boje a isto tako mogu učiti brojanje
– Roditelji mogu spajati pipete u različite oblike koji su dati po šemama i pitati dete šta je napravljeno a potom starija deca i sama mogu pokušati da prave najpre jednostavne a potom i komplikovanije oblike.

  

 

Ono što je najvažnije:
– Učestvujte u igri sa detetom
– Učinite igru doživljajem kroz koji stvarate tim
– Nastavljajte igru tamo gde ste stali prethodnog dana
– Maštajte i pravite planove kako dalje razvijati igru
– Rastite i sazrevajte kroz igru sa svojim detetom.

Imaćete lepa sećanja, jer u životu mnoge stvari možete kupiti ali sećanja i doživljaje morate da stvarate a oni čine bogatstvo jedne porodice.


Autor
Prim. Dr Danijela Vukićević
dečji fizijatar