Posted by on 2018-09-09

Dolazak novorođenčeta u kuću, uvek predstavlja „stres“ za roditelje, šta smeju, koliko je beba snažna, da li joj treba ili ne pridržavati glavu, kako je pravilno nositi, koji je položaj najbolji za spavanje...

Naravno, saveta kao i iskustava drugih kako je i šta najbolje uvek ima više i većina njih zbunjuje roditelje. Zato je važno da roditelji svoj fokus usmere na dete. Deca su različita, sa različitim karakterom, uspostavljanjem navika, prihvatanjem onoga što im okolina nudi.

Roditelji uvek moraju imati na umu da je dete još u majčinoj utrobi primalo i obrađivalo svakodnevno ogromnu količinu informacija koje je primalo preko svojih čula.

Ključne rečenice su: “Posmatrajte i pokušajte da razumete signale koje vam novorođena beba šalje. Ne žurite. Dajte  joj vremena da primi, obradi informaciju koju joj pružate i pokaže da li joj se to sviđa ili ne“.
U toku svakodnevnih aktivnosti: uzimanje, nošenje, presvlačenje, hranjenje, podrigivanje, kupanje, dajte detetu uvek siguran položaj, ne manipulišite sa bebom brzo, dajte joj vremena. Sve radite na način da bebu ne uznemirite, tako što ćete joj u položaju na leđima davati stabilan oslonac, okrenuti je na bok i uzimati preko boka, bez pridržavanja glave. Kod nošenja, takođe možete eksperimentisati tako što ćete je nositi na više načina u zavisnosti od njenog raspoloženja i prihvatanja određenog položaja. Probajte da razumete bebin senzorni sistem, jer ogromnu količinu informacija beba dobija od vaših ruku, tela, preko vida, sluha, dodira, mirisa. Uskladite ritam svog tela sa bebinim. Pokušajte da svoje ruke koristite za usmeravanje kretanja bebinog tela. Kroz različite načine nošenja, beba će učiti kako da kontroliše svoje telo u odnosu na gravitaciju i sticanje poverenje u vas, što je osnova za dalji pravilan razvoj.

Prilog iz emisije "Vodič za roditelje".

Autor
Prim. Dr Danijela Vukićević
dečji fizijatar