Posted by on 2018-10-15

Sve češći problem sa kojim se sreću lekari koji se bave lečenjem i rehabilitacijom muskuloskeletnog sistema je strah od pokreta ili vežbanja.

Preterani, iracionalni i onesposobljavajući strah od fizičkog pokreta, koji je posledica osećaja ranjivosti pacijenta i izloženosti ponovnom povređivanju i pratećem bolu.

Strah od pokreta je normalna i željena reakcija na akutnu bol u leđima ili vratu ali ukoliko se bol hronizuje anksioznost i strah pojačavaju pacijentov doživljaj bola i prolongiraju pacijentov oporavak.

Najcešći razlog za pojavu kinezifobije nalazimo u pojavi bola i ukočenja u donjem delu leđa. Naravno da neće svaki pacijent imati preteranu anksioznu reakciju na pojavu bola pa neće ni uslediti strah od pokreta. Kod ovakvih pacijenata fizikalna terapija, kiropraksa, akupunktura… i ostale metode lečenja daju brze i dobre rezultate. Ukoliko pak pacijent oseća strah od pokreta koji će možda provocirati bol svi pomenuti načini su nedelotvorni jer pacijenta neće funkcionalno osposobiti za svakodnevne životne aktivnosti. Ukoliko pacijent nije osposobljen za uobičajene životne aktivnosti on postaje depresivan, njegovo držanje tela u stajanju i hodu postaje izmenjeno i dovodi do nastajanja novih bolova zbog nepravilnog korišćenja tela.

Iz začaranog kruga izlazi se samo pažljivo individualno konstruisanim vežbama – POKRETOM.

Proram SEGMENTNE SPINALNE STABILIZACIJE kao i KINETIKKONTROL program su namenjeni ovakvim pacijentima. Pokret je kontrolisan, minimalan, vođen i doziran kod samog pacijenta koji je prethodno obučen kojim mišićem će taj pokret izazvati. Ovakav kontrolisani pokret ne može da izazove nikakve nove povrede već donosi obezboljavanje. Na taj način pacijent postaje sigurniji u sebe jer je “alat” za obezboljivanje pod njegovom kontrolom i može ga koristiti uvek. Vremenom se program vežbi može usložnjavati sve do postizanja pune funkcionalnosti pacijenta i njegovo vraćanje u aktivnosti svakodnevnog života i rada.


Autor
Dr Vesna Stefanović Nikolić
specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije