Baby handling – prvo tromesečje

Sep. 9, 2018 by

Prva godina života bebe je period najintenzivnijeg rasta i razvoja. Stručnjaci su prvu godinu podelili na četiri tromesečja koja se međusobno razlikuju. Dečiji fizijatar Danijela Vukićević objašnjava važnost svakodnevnih aktivnosti sa